lenguyentst.com.vn

Quy định về nhãn mác hàng hóa

Nhãn mác hàng hóa là một trong những vấn đề mà doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện xuất nhập khẩu một lô hàng. Bởi đối với hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ có những quy định riêng về nhãn mác. Vậy cụ thể đó là những quy định gì? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây 

1. Nhãn mác hàng hóa là gì?

Tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 đã giải thích chi tiết về nhãn hàng hóa như sau:

“Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa.”

Nhãn mác hàng hóa là gì?

2. Nhãn hàng hóa gồm những nội dung gì?

Theo quy định trong Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định về nhãn hàng hóa thì nhãn mác phải gồm có những nội dung bắt buộc sau:

 • Thông tin về tên hàng hóa.
 • Thông tin về tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa.
 • Xuất xứ hàng hóa.

Ngoài ra, tùy vào tính chất của từng loại hàng mà nhãn mác của hàng hóa phải có thêm một số thông tin khác theo quy định như: Định lượng, ngày sản xuất, ngày hết hạn, thành phần, hướng dẫn sử dụng,…

3. Cách ghi nhãn hàng hóa chi tiết

Tại Khoản 2, Điều 3, Nghị định 43/2017/NĐ-CP đã giải thích chi tiết như sau:

“Ghi nhãn hàng hóa là thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về hàng hóa lên nhãn hàng hóa để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng; để nhà sản xuất, kinh doanh, thông tin, quảng bá cho hàng hóa của mình và để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát.”

3.1. Vị trí của nhãn mác hàng hóa

Khi dán nhãn cho hàng hóa, cá nhân, doanh nghiệp cần phải chú ý về vị trí nhãn hàng hóa. Theo đó, vị trí để nhãn mác phải tuân thủ 2 nguyên tắc sau:

 • Nhãn mác hàng hóa phải được thể hiện trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa.
Nhãn mác hàng hóa phải được thể hiện trên hàng hóa
 • Trường hợp không được hoặc không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ nội dung bắt buộc.
Nhãn mác hàng hóa thể hiện trên bao bì ngoài (hộp, thùng,…)

3.2. Màu sắc của chữ, ký hiệu, hình ảnh trên nhãn mác

Màu sắc của chữ, ký hiệu và hình ảnh trên nhãn mác hàng hóa đã được quy định chi tiết tại Điều 6, Nghị định 43/2017/NĐ-CP:

“Màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu ghi trên nhãn hàng hóa phải rõ ràng. Đối với những nội dung bắt buộc theo quy định thì chữ, chữ số phải có màu tương phản với màu nền của nhãn hàng hóa.”

3.3. Kích thước chữ, số trên nhãn và nhãn hàng hóa

Đối với kích thước nhãn hàng hóa, kích thước chữ và số trên nhãn đã được quy định chi tiết tại Điều 5 của Nghị định 43/2017/NĐ-CP. Căn cứ vào Điều này có thể tóm tắt như sau:

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa tự xác định kích thước của nhãn hàng hóa, kích thước chữ và số thể hiện trên nhãn hàng hóa nhưng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

 • Ghi được đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này;
 • Kích thước của chữ và số phải bảo đảm đủ để đọc bằng mắt thường và đáp ứng các yêu cầu sau đây:
 • Kích thước của chữ và số thể hiện đại lượng đo lường thì phải tuân thủ quy định của pháp luật về đo lường;
 • Trường hợp hàng hóa là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn thì chiều cao chữ của các nội dung bắt buộc trên nhãn không được thấp hơn 1,2 mm. Đối với trường hợp một mặt của bao gói dùng để ghi nhãn (không tính phần biên giáp mí) nhỏ hơn 80 cm2 thì chiều cao chữ không được thấp hơn 0,9 mm.

3.4. Ngôn ngữ trên nhãn mác

Theo Điều 7 Nghị định 43/2017/NĐ-CP thì:

 • Đối với những nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa phải được ghi bằng tiếng Việt, trừ trường hợp quy định của Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Đối với các loại hàng hóa được sản xuất và lưu thông trong nước, pháp luật quy định ngoài việc thực hiện quy định hàng hóa phải được ghi bằng tiếng Việt thì nội dung thể hiện trên nhãn có thể được ghi bằng ngôn ngữ khác. Nội dung ghi bằng ngôn ngữ khác cần phải tương ứng nội dung thể hiện bằng tiếng Việt trước đó. Kích thước chữ được ghi trên nhãn hàng hóa bằng ngôn ngữ khác không được lớn hơn kích thước chữ của nội dung ghi bằng tiếng Việt.
 • Đối với các loại hàng hóa được các cá nhân, tổ chức nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện một cách chưa được đầy đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì các cá nhân, tổ chức nhập khẩu hàng hóa cần phải có nhãn phụ để thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.

Các nội dung sau được phép ghi bằng các ngôn ngữ khác có gốc chữ cái La tinh:

 • Tên quốc tế hoặc tên khoa học của thuốc dùng cho người trong trường hợp không có tên tiếng Việt.
 • Tên quốc tế hoặc tên khoa học kèm công thức hóa học, công thức cấu tạo của hóa chất, dược chất, tá dược, thành phần của thuốc.
 • Tên quốc tế hoặc tên khoa học của thành phần, thành phần định lượng của hàng hóa trong trường hợp không dịch được ra tiếng Việt hoặc dịch được ra tiếng Việt nhưng không có nghĩa.
 • Tên và địa chỉ doanh nghiệp nước ngoài có liên quan đến sản xuất hàng hóa.

4. Trách nhiệm ghi nhãn mác hàng hóa

Căn cứ Điều 9 Nghị định 43/2017/NĐ-CP thì:

 • Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa kể cả nhãn phụ phải bảo đảm ghi nhãn trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa.
 • Hàng hóa sản xuất để lưu thông trong nước thì tổ chức, cá nhân sản xuất phải chịu trách nhiệm thực hiện ghi nhãn hàng hóa.
 • Trong trường hợp tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa yêu cầu tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc ghi nhãn thì tổ chức, cá nhân đó vẫn phải chịu trách nhiệm về nhãn hàng hóa của mình.
 • Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường thì tổ chức, cá nhân đưa hàng hóa ra lưu thông phải ghi nhãn theo quy định của Nghị định này.
 • Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 và các khoản 3, 4 Điều 8 của Nghị định này khi đưa ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn gốc.

5. Hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa

5.1. Các hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa

Căn cứ Nghị định 119/2017/NĐ-CP thì có một số hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa như sau:

Vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh sản phẩm, hàng hóa

 • Hàng hóa có nhãn hàng hóa nhưng bị che lấp, rách nát, mờ không đọc được hoặc không đọc được hết các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa;
 • Hàng hóa có nhãn ghi không đúng quy định về kích thước chữ và số, ngôn ngữ sử dụng, định lượng và đơn vị đo theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

Vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa

 • Hàng hóa có nhãn (kể cả tem hoặc nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;
 • Hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

5.2. Mức phạt khi vi phạm về nhãn hàng hóa

Tùy theo từng hành vi và giá trị hàng hóa mức phạt có thể từ 500.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Ngoài ra còn có một số biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc thu hồi sản phẩm, buộc tiêu hủy nhãn hàng hóa vi phạm, buộc tiêu hủy hàng hóa có nhãn hàng hóa vi phạm.

Các bài viết có thể bạn quan tâm:

Vật liệu sinh học ứng dụng trong y tế, xây dựng

Thủ tục nhập khẩu tấm pin năng lượng mặt trời

Thủ tục nhập khẩu máy pha cà phê