lenguyentst.com.vn

Kiểm định thang nâng người nhập khẩu

Nhập khẩu Thang nâng người thuộc diện phải kiểm tra chất lượng nhà nước theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Chính phủ – phần thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đăng ký kiểm tra chất lượng tại Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 1, 2, 3 thuộc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hoặc các công ty, trung tâm kiểm định khác được cho phép của hải quan.

Ở HCM, Lê Nguyễn hay thực hiện kiểm định thang nâng người tại địa chỉ sau:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT, AN TOÀN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG – INCOSAF

 • Địa chỉ: 14 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại:  (08)38439864
 • Fax: (08)38468407

Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ nhập khẩu.

Nhập dữ liệu Ecust và truyền TK.

Sau khi có số tờ khai, chúng ta điền thông tin và chuẩn bị hồ sơ đang ký kiểm định chất lượng như sau:

 • GIẤY ĐĂNG KÍ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG HÀNG NHẬP KHẨU
 • Vận đơn đường biển/ đường bộ ( sao y bản chính).
 • Packing list ( sao y bản chính).Tờ khai hải quan .
 • Hợp đồng thương mại ( sao y bản chính).
 • Hóa đơn thương mại ( sao y bản chính).

Sau khi đăng ký kiểm định, sau 1-2 ngày trung tâm đăng ký kiểm định sẽ trả giấy đăng ký kiểm định có xác nhận của đại diện trung tâm. Doanh nghiệp mang giấy này và chuẩn bị hồ sơ đang ký hải quan.

Hồ sơ đăng ký hải quan:

 • GIẤY ĐĂNG KÍ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG HÀNG NHẬP KHẨU
 • Vận đơn đường biển/ đường bộ ( sao y bản chính nếu bill gốc) hoặc surrendered B/L có dấu hãng tàu.
 • Packing list ( sao y bản chính).
 • Tờ khai hải quan .
 • Hóa đơn thương mại ( sao y bản chính).
 • C/O, C/Q nếu có.
 • Công văn xin tạm giải tỏa hàng, Đưa hàng hóa về kho bảo quản.

Thủ tục nhập khẩu thực hiện như hàng thông thường,

Sau khi kiểm định xong, có kết quả, bổ sung hồ sơ hải quan và thông quan hàng NK.

Để được tư vấn hoặc báo giá về dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

LE NGUYEN TRANSPORT LOGISTICS CO., LTD.

274/12, Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam..

Tel: 0866757460 Fax: 08 37246687

Handphone: 096 129 68 89 / 0906745268

Email: thuytrinh@lenguyentst.com.vn

Gmail: thuytrinh10b@gmail.com

Skype: thuytrinh10b

Website: www.lenguyentst.com.vn