lenguyentst.com.vn

Thủ tục nhập khẩu hàng đồ chơi trẻ em

1. Điều kiện nhập khẩu

Căn cứ Điều 9 Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch quy định:

“Điều 9. Đồ chơi trẻ em
1. Phải đảm bảo mới 100%; chưa qua sử dụng.
2. Đảm bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em theo quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em – QCVN 3:2009/BKHCN.
3. Có nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục, phát triển nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, không vi phạm các quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

2. Cách xác định mã HS

Công ty có thể tham khảo mã HS thuộc nhóm chương 95, chủ yếu sẽ nằm ở phân nhóm 9503, thuế nhập khẩu sẽ dao động từ 10-20%..

3. Kiểm tra chuyên ngành

– Mặt hàng đồ chơi trẻ em nằm trong Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTgngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

– Trình tự, thủ tục kiểm tra đồ chơi trẻ em nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

– Việc đánh giá sự phù hợp với đồ chơi trẻ em nhập khẩu sẽ do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, 2, 3 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.

– Đồ chơi trẻ em nhập khẩu phải được chứng nhận phù hợp quy định tại mục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em ban hành kèm theo Thông tư 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/06/2009 của Bộ Khoa học Công nghệ.

– Việc chứng nhận hợp quy được tiến hành theo một trong các phương thức sau:

+ Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình;

+ Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

+ Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

– Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, dấu hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp. Theo quy định, mặt hàng đồ chơi trẻ em nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy  và gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

4. Quy trình nhập khẩu thực tế

Khi hàng về tới cảng,  Lê Nguyễn sẽ giúp công ty kiểm tra bộ chứng từ để khai báo tờ khai hải quan.
Chú ý: Hàng đồ chơi trẻ em nếu nằm trong danh mục phải kiểm tra chất lượng nhà nước hay không thì hải quan vẫn bắt buộc phải kiểm tra và công bố hợp quy.

Bước 1: Đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (KTCLNN), công ty chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ đem tới Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Tp.Hcm (TT2) (Đc: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh).
Hồ sơ gồm có: + Đơn đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP

+ Bản sao Hợp đồng, Invoice, packing, bill, tờ khai chưa thông quan, C/O (nếu có)

+ Chứng nhận xuất xứ (nếu có)

+ Nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định)

+ Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có)

+ Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa

Sau khi TT2 tiếp nhận và kiểm tra bộ chứng từ sẽ xác nhận trên tờ đơn đăng ký KTCLNN mà công ty đã nộp. Danh nghiệp mang tờ đăng ký này để đăng ký thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa.

Cơ quan hải quan không đòi hỏi doanh nghiệp phải có công bố mới được thông quan. Do đó, khi đăng ký kiểm định xong, quý khách tiến hành đăng ký hải quan, thông quan hàng và tiếp tục hoàn thiện quy trình  công bố sau.

Bước 2:  Lê Nguyễn  sẽ thay mặt quý khách chuẩn bị một bộ chứng từ nữa đến Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3 (TT3) (Đc: 49 Pasteur, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1 Hồ Chí Minh để đăng ký kiểm tra mẫu sản phẩm của công ty. Cơ quan này chịu trách nhiệm test mẫu, ra chứng nhận mẫu đạt và ra công bố hợp quy.

Hồ sơ gồm có: +  Đơn đăng ký KTCLNN đã được xác nhận của TT2: 1 sao y + 1 bản gốc

+ Giấy yêu cầu và nhận yêu cầu đánh giá, chứng nhận hợp quy hàng hóa của TT3.

+ Bản sao Hợp đồng, Invoice, Packing, Bill, tờ khai, C/O (nếu có)

  • TT3 sẽ xuống lấy mẫu về kiểm tra và họ sẽ hẹn ngày ra chứng thư.
  • Khi TT3 ra chứng thư, công ty sẽ mang bổ sung bản sao giấy chứng chỉ chất lượng và mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy qua TT2.

** Nếu hàng không nằm trong danh sách cần phải chứng nhận hợp quy, TT3 sẽ ra chứng thư như sau:

** Nếu hàng được chứng nhận hợp quy, TT3 sẽ ra chứng thư như sau:

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM KHÔNG ĐƯỢC COI LÀ ĐỒ CHƠI

Căn cứ vào phụ lục của thông tư 18/2009/TT-BKHCN được ban hành ngày 26 tháng 06 năm 2009, về về việc ban hành và thực hiện “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” QCVN 3: 2009/BKHCN.

Theo đó, trong Quy chuẩn này, các sản phẩm sau không được coi là đồ chơi:

– Xe đạp, ngoại trừ các xe được coi là đồ chơi, nghĩa là có chiều cao yên tối đa là 435 mm;

– Súng cao su (ná bắn đá cũng được coi là súng cao su);

– Mũi tên có đầu nhọn kim loại;

– Thiết bị trong các sân chơi gia đình và công cộng;

– Súng và súng ngắn hoạt động bằng hơi hay khí nén;

– Diều (ngoại trừ độ cách điện của dây diều được quy định trong TCVN 6238-1:2008 (ISO 8124-1:2000);

– Các bộ mô hình lắp ráp, mô hình máy bay hay tàu thủy không được thiết kế dùng để chơi;

– Các dụng cụ và thiết bị luyện tập thể thao, dùng để cắm trại, thiết bị dành cho điền kinh, các loại nhạc cụ và dụng cụ biểu diễn; tuy nhiên các loại đồ chơi mô phỏng các thiết bị và dụng cụ này vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này;

Có sự khác biệt rất nhỏ giữa các thiết bị, dụng cụ thể thao và nhạc cụ và đồ chơi mô phỏng. Mục đích của nhà sản xuất hay nhà phân phối cũng như cách sử dụng thông thường hoặc có thể dự đoán trước sẽ xác định có phải là đồ chơi mô phỏng hay không;

– Các loại mô hình máy bay, tên lửa, tàu thuyền và các loại xe chạy trên mặt đất bằng động cơ nổ. Tuy nhiên các loại đồ chơi mô phỏng vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này.

– Các loại sản phẩm sưu tầm không phải cho trẻ em dưới 16 tuổi;

– Các loại sản phẩm dùng để trang trí trong các ngày lễ;

– Các thiết bị sử dụng ở chỗ nước sâu, dụng cụ tập bơi và thiết bị giúp nổi trên mặt nước dành cho trẻ em như là phao bơi dạng ghế ngồi và các phao dạng khác;

– Đồ chơi lắp đặt tại các nơi công cộng (ví dụ như khu giải trí, trung tâm thương mại);

– Các bộ đồ chơi ghép hình có nhiều hơn 500 miếng ghép hoặc không có hình, sử dụng cho mục đích chuyên nghiệp;

– Pháo, bao gồm cả ngòi nổ, ngoại trừ các loại ngòi nổ được thiết kế riêng cho đồ chơi;

– Các loại sản phẩm có bộ phận đốt nóng với mục đích sử dụng dưới sự giám sát của người lớn dùng trong giảng dạy;

– Các loại xe có động cơ hơi nước;

– Các loại đồ chơi nghe nhìn có thể kết nối với màn hình vận hành ở điện áp danh định lớn hơn 24 V;

– Núm vú cao su giả dành cho trẻ em (đầu vú giả cho trẻ em ngậm);

– Các loại vũ khí mô phỏng trung thực;

– Các loại lò điện, bàn là hoặc sản phẩm có chức năng khác vận hành với điện áp danh định lớn hơn 24V;

– Cung có chiều dài tĩnh lớn hơn 120 cm;

– Đồ trang sức thời trang dành cho trẻ em.

Để được tư vấn hoặc báo giá về dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

LE NGUYEN TRANSPORT LOGISTICS CO., LTD.

274/12, Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam..

Tel: 0866757460 Fax: 08 37246687

Handphone: 096 129 68 89 / 0906745268

Email: thuytrinh@lenguyentst.com.vn

Gmail: thuytrinh10b@gmail.com

Skype: thuytrinh10b

Website: www.lenguyentst.com.vn

Website: www.lenguyentst.com.vn