lenguyentst.com.vn

Thủ tục nhập khẩu hàng xuất bị trả về

Trong xuất khẩu hàng hóa, khó có thể tránh khỏi những tình huống không mong muốn, chẳng hạn như việc hàng hóa bị trả lại do hàng bị lỗi, gửi nhầm hàng hóa, gửi nhầm địa chỉ giao hàng…Vậy xử lý hàng xuất khẩu bị trả lại như thế nào? Bài viết dưới đây, Lê Nguyễn Logistics sẽ giới thiệu đến bạn các quy trình thực hiện và một số lưu ý về thủ tục nhập khẩu hàng xuất bị trả về.

1. Căn cứ pháp lý quy định về việc xuất trả hàng nhập đã thông quan

Căn cứ Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, quy định:

“Điều 48. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất:

1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:

a) Tái xuất để trả cho khách hàng ở nước ngoài;

b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.

2. Hồ sơ hải quan:

a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu;

b) Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất khẩu trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp 01 bản chụp;

c) Quyết định buộc tái xuất của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 01 bản chụp.

3. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này (trừ giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành). Trường hợp người khai hải quan nộp đủ hồ sơ không thu thuế khi làm thủ tục xuất khẩu, cơ quan hải quan không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu trả lại hoặc xuất khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan và quyết định việc thông quan theo quy định.

4. Trường hợp hàng hóa (trừ ma túy, vũ khí, tài liệu phản động, hóa chất độc bảng I theo công ước cấm vũ khí hóa học) chưa làm thủ tục nhập khẩu đang nằm trong khu vực giám sát hải quan nhưng do gửi nhầm lẫn, thất lạc, không có người nhận hoặc bị từ chối nhận, nếu người vận tải hoặc chủ hàng có văn bản đề nghị được tái xuất (trong đó nêu rõ lý do nhầm lẫn, thất lạc hoặc từ chối nhận) thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi hàng hóa đang được lưu giữ tổ chức giám sát hàng hóa cho đến khi thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay tại cửa khẩu nhập”.

Như vậy, hồ sơ thủ tục xuất trả hàng hoá đã nhập khẩu Công ty thực hiện theo quy định trên. Loại hình xuất khẩu là B13 – Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu.

Căn cứ Điểm a Khoản 8 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quy định:

“8. Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.

a) Điều kiện để được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuất khẩu:

a.1) Hàng hoá chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam;

a.2) Trường hợp hàng hoá nhập khẩu không phù hợp với hợp đồng thì phải có giấy thông báo kết quả giám định hàng hoá của cơ quan, tổ chức có chức năng, thẩm quyền giám định hàng hoá xuất nhập khẩu hoặc văn bản chấp nhận nhận lại hàng hóa của chủ hàng nước ngoài. Đối với số hàng hóa do phía nước ngoài gửi thay thế số lượng hàng hoá đã xuất trả nước ngoài thì người nộp thuế phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định;

a.3) Hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan (trừ trường hợp xuất vào khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc đã xuất khẩu tiếp ra nước ngoài”.

Lưu ý cho thủ tục xuất trả hàng đã nhập:

  • Khi khai tờ khai xuất phải bám sát tờ khai nhập để khai báo, vì còn liên quan đến việc hoàn thuế về sau.
  • Thủ tục xuất trả hàng tiến hành bình thường như những lô hàng xuất, nhưng cán bộ tiếp nhận hải tờ khai là cán bộ đã làm thủ tục nhập khẩu ban đầu.

2. Thủ tục xuất trả hàng nhập khẩu đã thông quan

Đơn vị thực hiện xuất trả: Nhà nhập khẩu hoặc đại lý thủ tục hải quan được Nhà nhập khẩu ủy quyền.

Nơi làm thủ tục: Tại Chi cục hải quan cửa khẩu nhập nhưng có thể xuất trả tại chi cục khác làm tương tự như hình thức chuyển cửa khẩu.

Hồ sơ hải quan bao gồm:

  • Văn bản giải trình của doanh nghiệp về việc xuất trả hàng;
  • Tờ khai hàng hóa xuất khẩu;
  • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trước đây: nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính;
  • Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất khẩu trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp 01 bản chính hoặc bản chụp;
  • Hợp đồng bán hàng cho nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan (nếu hàng xuất sang nước thứ ba hoặc xuất vào khu phi thuế quan): nộp 01 bản chụp;
  • Quyết định buộc tái xuất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 01 bản chụp.

3. Các hình thức tái xuất hàng nhập khẩu

Để tái xuất hàng nhập khẩu, hiện tại sẽ có 2 hình thức đó là thực hiện bằng phương thức thủ công và phương thức điện tử:

  • Với phương thức thủ công, bạn cần liên hệ trực tiếp tại trụ sở Chi cục hải quan nơi đã làm thủ tục nhập khẩu, nếu hàng xuất khẩu đã qua cửa khẩu khác thì được làm thủ tục chuyển cửa khẩu đến cửa khẩu xuất;
  • Còn thủ tục trả hàng bằng phương thức điện tử là việc khai và tiếp nhận xử lý thông tin khai hải quan, hay trao đổi các thông tin khác nhau theo quy định của pháp luật về thủ tục hải quan giữa các bên có liên quan được thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

>>> Xem thêm: Thủ tục và các mặt hàng cần xin giấy phép xuất khẩu

4. Hồ sơ hải quan xuất trả hàng nhập khẩu

Về vấn đề hồ sơ hải quan xuất trả hàng nhập khẩu yêu cầu bạn cần chuẩn bị như sau: Đối với phương thức thủ công cần các hồ sơ như văn bản giải trình của doanh nghiệp về việc xuất trả hàng. Tờ khai hàng hóa xuất khẩu với 2 bản chính. Cùng tờ khai hàng hóa nhập khẩu trước đây. Ngoài ra còn có văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài, hợp đồng bán hàng cho bên thứ 3 hay tái xuất vào khi phi thuế quan.

Hồ sơ thủ tục cho phương thức điện tử bao gồm có văn bản giải trình của doanh nghiệp về việc xuất trả hàng. Thứ hai là tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu in đầy đủ thông tin về sản phẩm. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu in trước đây. Cuối cùng là văn bản chấp thuận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài và hợp đồng bán hàng cho nước thứ 3.

Chú ý: Đối với trường hợp xuất trả do Doanh nghiệp nhập hàng không đủ điều kiện nhập khẩu thì phải nộp phạt xong mới được xuất trả.

5. Quy trình thực hiện thủ tục trả xuất hàng nhập khẩu đã thông quan

Thực hiện theo phương thức thủ công cần tuân thủ theo 2 bước:

Bước 1: Doanh nghiệp nhập khẩu khai báo trên giấy tờ khai hải quan và nộp hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Chi cục hải quan làm thủ tục hải quan cho lô hàng đó.

Nếu theo phương thức điện tử bạn cần thực hiện như sau: Người khai hải quan tạo thông tin khai trên tờ khai hải quan điện tử theo đúng tiêu chí và định dạng quy định, tất nhiên bạn hoàn toàn chịu trước pháp luật về nội dung đã khai. Sau đó gửi tờ khai điện tử đến Cơ quan hải quan qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Sau đó chờ tiếp nhận thông tin phản hồi của Cơ quan hải quan và thực hiện các yêu cầu hộ đưa ra.

Thực hiện bằng phương thức thủ công

Tại Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục hải quan đã làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đó. Nếu trường hợp hàng xuất khẩu đã qua cửa khẩu khác làm thủ tục chuyển cửa khẩu đến xuất hàng. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có. Các cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC tại chi cục hải quan đã làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đó, nếu lô hàng đó đã chuyển qua cửa khẩu khác làm thủ tục chuyển cửa khẩu đến xuất khẩu.

Thực hiện bằng phương thức điện tử

Tại đây, Cơ quan có thẩm quyền quyết định tiếp nhận và kiểm tra điều kiện đăng kí tờ khai cũng như đăng kí và phân luồng tờ khai, Tổng cục hải quan và Cục hải quan tỉnh thành phố. Họ có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ giấy và kiểm tra thực tế hàng hóa, Chi cục hải quan…Tiếp theo là cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện, cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC sẽ tiếp nhận và kiểm tra điều kiện đăng kí tờ khai hay đăng kí và phân luồng tờ khai. Ngoài ra, họ còn kiểm tra hàng hóa, kiểm tra thực tế giấy tờ liên quan.

Trên đây là một số những thông tin về Thủ tục hải quan xuất khẩu xoài tươi mà Lê Nguyễn muốn cung cấp đến cho bạn.

>>> Xem thêm: Thủ tục hải quan với hàng hoá đưa ra/ vào ra kho ngoại quan

Xin vui lòng liên hệ với Lê Nguyễn để được tư vấn miễn phí:

Tel: 0866757460 Fax: 08 37246687

Handphone: 0813892889

Email: thuytrinh@lenguyentst.com.vn

Gmail: thuytrinh10b@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ LÊ NGUYỄN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ:

> Vận chuyển hàng hóa quốc tế đường biển

> Vận chuyển hàng hóa quốc tế đường hàng không

> Vận chuyển hàng đóng ghép container, hàng kho CFS – CFS

> Dịch vụ khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu

> Dịch vụ vận chuyển nội địa bằng xe tải, xe đầu kéo đến kho, xưởng khách hàng

> Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu, công bố, hợp quy, hợp chuẩn, kiểm định, kiểm tra chất lượng