lenguyentst.com.vn

Thủ tục hải quan với hàng hoá đưa ra/ vào ra kho ngoại quan

Trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá, thủ tục hải quan là một phần quan trọng không thể thiếu. Đặc biệt, khi liên quan đến việc Thủ tục hải quan với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan. Việc hiểu rõ các quá trình và yêu cầu sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh những rắc rối không đáng có. Cùng Lê Nguyễn tìm hiểu chi tiết về thủ tục hải quan này nhé!

1. Kho ngoại quan là gì?

Kho ngoại quan (KNQ) là một loại cơ sở lưu trữ hàng hóa nằm trong khu vực HQ của một quốc gia. Nó được sử dụng để lưu trữ tạm thời các hàng hoá trong quá trình xuất nhập khẩu. KNQ thường được đặt tại cảng, sân bay hoặc khu vực biên giới nơi hàng hóa được vận chuyển vào hoặc ra khỏi quốc gia.

2. Vai trò của kho ngoại quan trong quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu

Kho ngoại quan đóng vai trò quan trọng trong quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Dưới đây là một số vai trò chính của KNQ:

 1. Lưu trữ hàng hóa: Kho ngoại quan cung cấp không gian lưu trữ an toàn cho hàng hóa trong quá trình xuất nhập khẩu. Hàng hóa có thể được lưu giữ trong KNQ cho đến khi hoàn thành các TTHQ, thanh toán thuế và chuẩn bị cho việc vận chuyển tiếp theo.
 2. Kiểm tra và xử lý hải quan: Trong KNQ, hàng hóa có thể được kiểm tra, xử lý và thực hiện các TTHQ. Điều này đảm bảo rằng hàng hóa tuân thủ các yêu cầu về an ninh, kiểm soát xuất nhập khẩu và thuế quan.
 3. Quản lý và giám sát hàng hóa: KNQ giúp quản lý và giám sát hàng hóa trong quá trình xuất nhập khẩu. Việc theo dõi và kiểm soát hàng hóa trong KNQ giúp đảm bảo tuân thủ các quy định HQ, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và đảm bảo an toàn và an ninh cho hàng hóa.
 4. Điều phối hoạt động vận chuyển: KNQ đóng vai trò trong việc điều phối hoạt động vận chuyển hàng hóa. Nó là điểm tập trung của các hoạt động vận chuyển đến và từ các cảng, sân bay hoặc khu vực biên giới. KNQ cung cấp một nền tảng để quản lý và tổ chức quá trình vận chuyển hàng hóa một cách hiệu quả.
 5. Thực hiện các thủ tục hải quan: KNQ là nơi thực hiện các thủ tục hải quan liên quan đến hh xuất nhập khẩu. Các bước và TTHQ, như kiểm tra hàng hóa, khai báo, xử lý giấy tờ và thanh toán thuế, có thể được thực hiện trong KNQ.

Tổ chức và quản lý KNQ đúng cách là rất quan trọng để đảm bảo quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra thuận lợi, tuân thủ các yêu cầu pháp luật và đảm bảo an toàn cho hàng hóa.

3. Quy định về cho thuê kho ngoại quan và các dịch vụ đi kèm

Quy định về cho thuê KNQ và các dịch vụ đi kèm thường được quy định bởi cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan. Dưới đây là một số quy định thông thường và các dịch vụ đi kèm khi thuê KNQ:

Đối tượng được phép thuê KNQ: Quy định xác định những ai có thể được phép thuê KNQ. Thông thường, các doanh nghiệp, công ty xuất nhập khẩu, nhà sản xuất, đại lý giao nhận và các bên liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu có thể thuê KNQ.

Quy định về hợp đồng cho thuê KNQ: Quy định về nội dung và điều kiện của hợp đồng cho thuê KNQ. Hợp đồng này sẽ quy định các điều kiện về thời hạn thuê, giá cả, quyền và nghĩa vụ của bên thuê và bên cho thuê, bảo hiểm và các điều khoản khác liên quan đến việc thuê KNQ.

Các dịch vụ có trong KNQ: KNQ thường cung cấp một số dịch vụ đi kèm để hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu. Điều này có thể bao gồm dịch vụ bốc xếp, kiểm tra hàng hóa, đóng gói, bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển nội bộ trong khu vực kho.

Bảo hiểm: Một yếu tố quan trọng khi thuê KNQ là bảo hiểm hàng hóa. Quy định thường yêu cầu bên thuê có trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa để đảm bảo bồi thường trong trường hợp xảy ra hư hỏng, mất mát hoặc tai nạn.

Quy định về an ninh và an toàn: Do tính chất quan trọng của KNQ trong việc quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, quy định về an ninh và an toàn thường được áp dụng. Điều này bao gồm các biện pháp bảo vệ kho, quản lý lưu trữ hàng hóa, kiểm soát truy cập và các yêu cầu khác để đảm bảo an toàn cho hàng hóa và ngăn ngừa các hoạt động trái phép.

Cần lưu ý rằng quy định và các dịch vụ đi kèm khi thuê KNQ có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và khu vực cụ thể. Do đó, quý khách nên tham khảo các quy định và điều kiện cụ thể từ cơ quan chức năng và các nhà cung cấp KNQ để có thông tin chi tiết và chính xác nhất.

4. Thủ tục hải quan với hàng hóa đưa vào kho ngoại quan

Thủ tục hải quan với hàng hóa đưa vào KNQ thường gồm các bước sau:

Bước 1: Khai báo hàng hóa

Bước đầu tiên là khai báo thông tin về hàng hóa. Bạn cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến hàng hóa như mô tả, số lượng, giá trị, xuất xứ, và các thông tin khác yêu cầu bởi cơ quan HQ.

Bước 2: Kiểm tra và kiểm soát

Hàng hóa sẽ được kiểm tra và kiểm soát bởi cơ quan HQ. Việc này nhằm đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ các quy định HQ về nhập khẩu hàng hóa. Kiểm tra có thể bao gồm kiểm tra vật lý hàng hóa, kiểm tra tài liệu, kiểm tra x-ray, hoặc các phương pháp kiểm tra khác tùy thuộc vào loại hàng hóa và quy định của cơ quan HQ.

Bước 3: Thanh toán thuế và lệ phí

Nếu có, bạn cần thanh toán các khoản thuế và lệ phí liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa vào KNQ. Các khoản phí này có thể bao gồm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT), lệ phí dịch vụ HQ và các khoản phí khác.

Bước 4: Xếp dỡ và lưu trữ

Sau khi hoàn thành các TTHQ, hàng hóa sẽ được xếp dỡ và lưu trữ trong KNQ. Quá trình này bao gồm việc vận chuyển HH từ vùng cảng hoặc sân bay đến KNQ, xếp dỡ và sắp xếp hàng hóa vào kho.

Bước 5: Ghi nhận và công bố

Các thông tin về hàng hóa nhập khẩu và các giao dịch liên quan sẽ được ghi nhận và công bố bởi cơ quan HQ. Điều này bao gồm việc cập nhật hồ sơ điện tử và các tài liệu liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa.

5. Thủ tục hải quan với hàng hóa xuất từ kho ngoại quan

Thủ tục hải quan với hàng hóa xuất từ KNQ thường bao gồm các bước sau:

Bước 1: Khai báo xuất khẩu

Bạn cần khai báo thông tin về hàng hóa xuất khẩu từ KNQ. Thông tin này bao gồm mô tả hàng hóa, số lượng, giá trị, xuất xứ và các thông tin khác cần thiết theo quy định của cơ quan HQ.

Bước 2: Xác nhận và kiểm tra hàng hóa

Cơ quan HQ sẽ xác nhận thông tin khai báo và tiến hành kiểm tra hàng hóa trước khi xuất khẩu. Việc kiểm tra có thể bao gồm kiểm tra vật lý hàng hóa, kiểm tra tài liệu, x-ray hoặc các phương pháp kiểm tra khác để đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ quy định hải quan.

Bước 3: Xác nhận thanh toán thuế và lệ phí

Nếu có, bạn cần xác nhận và thanh toán các khoản thuế và lệ phí liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa từ KNQ. Điều này bao gồm thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT), lệ phí HQ và các khoản phí khác.

Bước 4: Xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa

Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, hàng hóa sẽ được xếp dỡ từ KNQ và vận chuyển đến địa điểm đích theo quy định. Quá trình này bao gồm đóng gói hàng hóa, vận chuyển bằng phương tiện vận tải thích hợp và đảm bảo an toàn cho HH trong quá trình vận chuyển.

Bước 5: Ghi nhận và công bố

Cơ quan HQ sẽ ghi nhận và công bố thông tin về hàng hóa xuất khẩu và các giao dịch liên quan. Các hồ sơ điện tử và tài liệu liên quan sẽ được cập nhật và báo cáo cho cơ quan HQ để theo dõi và quản lý hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa theo quy định pháp luật tại khoản 59 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC. Bạn đọc có thể tham khảo để hiểu rõ hơn về Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để nhập khẩu.

6. Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải và vật liệu đặc thù

Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải và vật liệu đặc thù thường có những yêu cầu và quy định riêng để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định HQ. Dưới đây là một số thủ tục thông thường liên quan đến phương tiện vận tải và vật liệu đặc thù:

Bước 1: Đăng ký và khai báo

Bạn cần đăng ký thông tin về phương tiện vận tải và vật liệu đặc thù với cơ quan HQ địa phương. Thông tin đăng ký bao gồm thông tin về chủ sở hữu, mô tả chi tiết về phương tiện và vật liệu, số lượng, giá trị và các thông tin khác theo quy định.

Bước 2: Kiểm tra và xác nhận

Cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra và xác nhận thông tin về phương tiện vận tải và vật liệu đặc thù. Quy trình kiểm tra có thể bao gồm kiểm tra vật lý, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn, kiểm tra giấy tờ và xác nhận việc tuân thủ quy định HQ.

Bước 3: Xử lý thuế và lệ phí: Nếu có, bạn cần xử lý các khoản thuế và lệ phí liên quan đến phương tiện vận tải và vật liệu đặc thù. Điều này bao gồm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT), lệ phí hải quan và các khoản phí khác.

Bước 4: Giấy phép và chứng nhận: Tùy thuộc vào loại phương tiện và vật liệu đặc thù, bạn có thể cần có các giấy phép và chứng nhận đặc biệt từ cơ quan HQ hoặc các cơ quan quản lý khác. Ví dụ, phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm cần có giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, và vật liệu đặc thù như chất độc, chất nổ có thể yêu cầu chứng nhận đặc biệt.

Bước 5: Tuân thủ quy định an toàn và môi trường: Khi làm thủ tục hải quan với phương tiện vận tải và vật liệu đặc thù, bạn cần tuân thủ các yêu cầu về an toàn và môi trường. Điều này bao gồm việc đảm bảo an toàn vận hành, bảo vệ môi trường và phòng ngừa các rủi ro liên quan đến phương tiện và vật liệu.

Bước 6: Kiểm soát và giám sát: Cơ quan hải quan có thể tiến hành kiểm soát và giám sát việc xuất nhập khẩu phương tiện vận tải và vật liệu đặc thù để đảm bảo tuân thủ quy định HQ và ngăn chặn việc sử dụng phương tiện và vật liệu với mục đích trái phép.

7. Thời hạn và quy trình giải quyết thủ tục hải quan kho ngoại quan

Ở Việt Nam, thời hạn và quy trình giải quyết thủ tục hải quan cho KNQ được quy định bởi Bộ Tài chính và Cục HQ. Dưới đây là một số thông tin chung về thời hạn và quy trình giải quyết thủ tục hải quan cho KNQ ở Việt Nam:

 1. Thời hạn giải quyết thủ tục nhập hàng hải quan: Thời gian giải quyết thủ tục nhập hàng HQ thông thường là từ 1-2 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành hồ sơ đăng ký nhập khẩu và nộp đầy đủ các giấy tờ liên quan.
 2. Thời hạn giải quyết thủ tục xuất hàng HQ: Thời gian giải quyết thủ tục xuất hàng HQ cũng tương tự, thường là từ 1-2 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành hồ sơ đăng ký xuất khẩu và nộp đầy đủ các giấy tờ cần thiết.
 3. Các bước giải quyết thủ tục hải quan cho kho ngoại quan:
  • Bước 1: Đăng ký và khai báo: Bạn cần đăng ký với cơ quan hải quan và khai báo thông tin liên quan đến HH. Thông tin này bao gồm mô tả hàng hóa, giá trị, số lượng, xuất xứ, đóng gói, v.v.
  • Bước 3: Xử lý thuế và lệ phí: Bạn cần thanh toán các khoản thuế và lệ phí liên quan đến hàng hóa theo quy định của cơ quan HQ.
  • Bước 4: Cấp giấy phép và chứng nhận: Sau khi hoàn thành các thủ tục trên, cơ quan HQ sẽ cấp giấy phép và chứng nhận cho hàng hóa được nhập khẩu hoặc xuất khẩu từ KNQ.

Hy vọng với hướng dẫn trên, bạn đã có cái nhìn tổng quan về thủ tục hải quan với hàng hoá đưa vào đưa ra kho ngoại quan.

Mọi liên hệ báo giá, góp ý hoặc yêu cầu tư vấn dịch vụ. Vui lòng liên hệ về hotline hoặc hotmail của chúng tôi để được tư vấn.

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ LÊ NGUYỄN

Add:131/6 Street 8, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City,

Tel: 0866757460 Fax: 08 37246687

Handphone: 0813892889

Email: thuytrinh@lenguyentst.com.vn

Gmail: thuytrinh10b@gmail.com

>>> Có thể bạn quan tâm: 

Hướng dẫn cho người mới làm dịch vụ hải quan

Hướng dẫn cách kê khai C/O điện tử mới nhất

Hướng dẫn Lấy mã vạch hải quan, in mã vạch hải quan