lenguyentst.com.vn

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÍNH THUẾ HÀNG HÓA XNK TỪ NGÀY 15/10/2019

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÍNH THUẾ HÀNG HÓA XNK TỪ NGÀY 15/10/2019

Ngày 30/08/2019, Bộ Tài chính chính đã ban hành Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi quy định về giá trị thuế đối với hàng hóa XK, NK , sửa đổi quy định cũ tại Thông tư 39/2015 /TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2019. 

Theo đó, Thông tư 60/2019/TT-BTC tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn, cụ thể:

1/ Nhóm vấn đề về quy định chung: Bổ sung 06 khái niệm và quyền, nghĩa vụ của cơ quan Hải quan trong xác định giá trị hải.

2/ Nhóm vấn đề về nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị hải quan: tập trung vào 2 nội dung quan trọng là: 03 nguyên tắc và 06 phương pháp xác định giá trị hải quan đối với hàng hóa XK và 03 nguyên tắc và 06 phương pháp xác định giá trị hải quan hàng NK. 

3/ Nhóm vấn đề về phương pháp xác định giá trị chiến lược giải quyết triệt để để giải quyết vấn đề thực tế như: Phương pháp xác định giá trị giao dịch; xác định giá trị hải quân đối với giá giao dịch hàng hóa hóa NK tương tự; xác định giá trị hải quan đối với hàng hóa NK theo phương pháp suy luận; 

Và bổ sung thêm quy định xác định giá trị hải quan hàng hóa hóa XNK đặc thù: xác định giá trị hải quan đối với phần mềm; các tài khoản điều chỉnh cộng và tiền bản quyền, chi phí giấy phép; xác định giá trị hải quan đối với phương pháp xác định giá trị giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự, hàng hóa có mối quan hệ đặc biệt; xác định giá trị đối với một số trường hợp nhất hóa đặc tính XNK như tiêu điểm, hàng chuyển phát nhanh…

4/ Nhóm vấn đề thứ tư về cơ sở dữ liệu: xây dựng, quản lý và sử dụng Danh mục quản lý rủi ro, quản lý theo mặt hàng và doanh nghiệp rủi ro.

Ngoài ra, theo Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều chỉnh của Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực: 15 /10/2019.

Theo đó, từ ngày 15/10/2019, cơ quan hải quan tiến hành xác định giá trị hải quan trong các trường hợp sau :

– Người khai hải quan không xác định giá trị hải quan theo các phương pháp quy định tại Thông ngày 39/4/2015/TT-BTC.

– Đủ cơ sở, cơ bản bỏ giá trị hải quan làm người khai hải quan kê khai, tự xác định.

– Có căn cứ xác định giá trị hải quan làm người khai hải quan tự kê khai, tự xác định không phù hợp.

– Khi xác định giá trị hải quan, cơ sở hải quan phải cơ sở nguyên tắc, trình tự các phương pháp xác định giá trị hải quan, cơ sở dữ liệu giá hải quan, các chứng từ, tài liệu có liên quan quy định.

– Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, xử lý giảm giá trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁI QUAN TÍNH THUẾ HÀNG HÓA XNK

Xem thêm: Thông tư 05/2019/TT-BTTTT Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Liên hệ tư vấn miễn phí

Hotline: 0813892889

Email: thuytrinh@lenguyentst.com.vn

Gmail: thuytrinh10b@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/www.lenguyentst.com.vn

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ LÊ NGUYỄN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ:

> Vận chuyển hàng hóa quốc tế đường biển

> Vận chuyển hàng hóa quốc tế đường hàng không

> Vận chuyển hàng đóng ghép container, hàng kho CFS – CFS

> Dịch vụ khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu

> Dịch vụ vận chuyển nội địa bằng xe tải, xe đầu kéo đến kho, xưởng khách hàng

> Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu, công bố, hợp quy, hợp chuẩn, kiểm định, kiểm tra chất lượng