lenguyentst.com.vn

Thủ tục xuất khẩu hàng phi mậu dịch

Hàng phi mậu dịch là các loại hàng mẫu, hàng biếu tặng, hàng khuyến mại,… Vậy thủ tục xuất khẩu hàng phi mậu dịch được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây của Lê Nguyễn Logistics sẽ cung cấp một số thông tin về thủ tục xuất khẩu hàng phi mậu dịch. 

1. Quy định về xuất khẩu hàng phi mậu dịch

Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực  ngày 4/6/2009 có quy định về hàng phi mậu dịch. Đến thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013 đã hết hiệu lực không nêu rõ hàng phi mậu dịch mà chuyển thành hàng không nhằm mục đích thương mại. Và thông tư hiện hành thông tư số 38/2015/TT-BTC không có quy định chung về hàng phi mậu dịch hay hàng không nhằm mục đích thương mại mà quy định chi tiết trong từng mục, từng điều thông tư.

2. Hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch gồm

 • Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam; của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
 • Hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức trên
 • Hàng viện trợ nhân đạo
 • Hàng hóa tạm nhập khẩu của những cá nhân được Nhà nước Việt Nam cho miễn thuế
 • Hàng mẫu không thanh toán
 • Dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện làm việc của người xuất nhập cảnh
 • Tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân
 • Hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế
 • Hàng phi mậu dịch khác.

3. Hồ sơ xuất khẩu hàng phi mậu dịch

Giấy tờ phải nộp khi xuất khẩu hàng phi mậu dịch (Căn cứ vào tình hình thông quan từng đối tượng hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch cụ thể để tiếp nhận hồ sơ theo quy định) gồm các loại:

 • Tờ khai hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch: 02 bản chính
 • Văn bản ủy quyền: 01 bản chính;
 • Văn bản cho phép xuất khẩu viện trợ nhân đạo và tờ khai xác nhận viện trợ nhân đạo của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp xuất khẩu hàng viện trợ nhân đạo: 01 bản chính
 • Văn bản cho phép định cư ở nước ngoài của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp xuất khẩu tài sản di chuyển của cá nhân, gia đình): 01 bản chụp có chứng thực
 • Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển tài sản của tổ chức ra nước ngoài: 01 bản chụp có chứng thực
 • Giấy phép xuất khẩu hàng hoá (đối với trường hợp xuất khẩu hàng cấm, hàng xuất khẩu có điều kiện): 01 bản chính
 • Giấy tờ khác, tùy theo từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật phải có.

4. Thủ tục xuất khẩu hàng phi mậu dịch

Bước 1: Người khai hải quan khai và nộp hồ sơ hải quan xuất khẩu hàng phi mậu dịch
Giấy tờ, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu gồm:

 • Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC
 • Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này
 •  Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu: 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu xuất khẩu nhiều lần;
 • Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.

Đối với chứng từ quy định, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan.

Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra chi tiết hồ sơ.
Bước 3: Căn cứ hồ sơ quy định, hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch do Lãnh đạo Chi cục hải quan quyết định theo nguyên tắc kiểm tra quy định tại Luật Hải quan và Nghị định 154/2005/NĐ-CP. Riêng hàng hóa hưởng theo chế độ ưu đãi miễn trừ thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định 154/2005/NĐ-CP.
       Thuế, lệ phí và các khoản phải nộp khác thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bước 4: Thông quan hàng hóa phi mậu dịch.

5. Các thắc mắc thường gặp về thủ tục xuất khẩu hàng phi mậu dịch

Mậu dịch là gì?

 • Mậu dịch có thể hiểu đơn giản là hàng hóa được buôn bán do Nhà nước trực tiếp quản lý tại những đất nước Xã hội chủ nghĩa. Mậu dịch cũng có thể hiểu đơn giản hơn chính là trao đổi, mua bán hàng hóa giữa các nước, các vùng. Mậu dịch cũng là từ ngữ để chỉ hình thức mua bán thông qua phương thức vận chuyển hàng hóa từ vùng này sang vùng khác, giữa các quốc gia với nhau.

Địa điểm làm mậu dịch ở đâu?

 • Khi xuất khẩu hàng hóa Phi mậu dịch thì bạn sẽ cần làm thủ tục hải quan tại các Chi cục hải quan theo quy định. Riêng đối với hàng hóa nhập khẩu Phi mậu dịch thì việc làm thủ tục sẽ diễn ra ở chi cục hải quan nơi có hàng hóa, sản phẩm được chuyển đến cảng.

Có phải xuất trình thêm hồ sơ khi hàng xuất nhập khẩu nằm trong đối tượng miễn thuế không?

 • Văn bản xét miễn thuế của Bộ Tài chính đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế quy định.
 • Tờ khai xác nhận viện trợ không hoàn lại của cơ quan tài chính theo quy định của Bộ Tài chính đối với hàng hóa viện trợ không hoàn lại thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT: nộp 01 bản chính.
 • Văn bản ủy quyền ( trường hợp ủy quyền cho người khác nhập) – 1 bản chính
 • Giấy phép xuất khẩu hàng hóa (đối với trường hợp xuất khẩu hàng có điều kiện): 01 bản chính. Giấy tờ khác, tùy theo từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật phải có.

Trên đây là một số những thông tin về thủ tục xuất khẩu hàng phi mậu dịch mà Lê Nguyễn muốn cung cấp đến cho bạn.

Mọi liên hệ báo giá, góp ý hoặc yêu cầu tư vấn dịch vụ. Vui lòng liên hệ về hotline hoặc hotmail của chúng tôi để được tư vấn.

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ LÊ NGUYỄN

Add:131/6 Street 8, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City,

Tel: 0866757460 Fax: 08 37246687

Handphone: 0813892889

Email: thuytrinh@lenguyentst.com.vn

Gmail: thuytrinh10b@gmail.com

Skype: thuytrinh10b

>>> Có thể bạn quan tâm: 

Hồ Sơ Hải Quan Xuất Nhập Khẩu Gồm Gì?

Tìm hiểu về quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu

Tìm hiểu về quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu