lenguyentst.com.vn

Thủ tục nhập khẩu phần mềm

Về khai báo phần mềm:

Căn cứ điểm 1 Thông tư 95/2006/TT-BVHTT ngày 06/12/2006 của Bộ Văn hoá – Thông tin bổ sung Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 5 tháng 5 năm 2006 của Bộ Văn hoá – Thông tin quy định:

“Đối với loại sản phẩm nghe nhìn (ghi trên mọi chất liệu) có nội dung sau đây:

          Phần mềm hệ thống là chương trình hệ điều hành máy tính hoặc là chương trình điều khiển phần cứng, thiết bị, máy móc; phần mềm ứng dụng văn phòng, kế toán, kiến trúc hoặc các chương trình xử lý dữ liệu nói chung: Cơ quan quản lý nhà nước về Văn hoá – Thông tin không phê duyệt nội dung, doanh nghiệp nhập khẩu làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan Hải quan.

– Trường hợp Công ty xuất / nhập khẩu phần mềm không cần phải xin giấy phép của Sở Văn hóa Thông tin. không cần phải kiểm tra văn hóa phẩm mà làm thủ tục nhập khẩu trực tiếp tại cơ quan Hải quan.

  1. Về phân loại, xác định mã số

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thì: chưa có quy định cụ thể về mã số và thuế suất riêng đối với phần mềm khi nhập khẩu. Hiện nay, khi phần mềm nhập khẩu thì được phân loại, áp dụng mã số và tính thuế theo thuế suất của phương tiện chứa đựng phần mềm. Theo đó, trường hợp Công tyxuất/ nhập khẩu phần mềm có phương tiện chứa đựng là đĩa CD,hay USB thì phân loại, áp dụng mã số và tính thuế ( nếu có )theo thuế suất của đĩa CD, USB.

  1. Về trị giá tính thuế

Căn cứ quy định tại khoản 3.1 và 3.2 Điều 13 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, thì trường hợp Công ty xuất/ nhập khẩu đĩa CD chứa phần mềm tách được trị giá phần mềm và trị giá đĩa CD, trị giá tính thuế là trị giá của đĩa CD.

Cách tính thuế phần mềm cho hàng nhập khẩu: Tại khoản 4 Điều 8 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 Quy định trị giá Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Quy định:

“4. Xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có chứa phần mềm

  1. a) Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là phương tiện trung gian có chứa phần mềm là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu, không bao gồm trị giá của phần mềm dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu mà nó chứa đựng nếu trên hóa đơn thương mại, trị giá của phần mềm được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian;
  2. b) Trị giá hải quan là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu bao gồm cả trị giá phần mềm và chi phí để ghi hoặc cài đặt phần mềm vào hàng hóa nhập khẩu, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

b.1) Trên hóa đơn thương mại, trị giá của phần mềm không được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian;

b.2) Trị giá thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho phần mềm có liên quan đến các khoản điều chỉnh cộng theo quy định tại Điều 13 Thông tư này;

b.3) Phần mềm được ghi, cài đặt hoặc tích hợp trong các hàng hóa nhập khẩu không phải là phương tiện trung gian.”

Ví dụ hợp đồng quy định:

Trị giá phần mềm: 2300 USD

Trị giá USB: 5 USD

Tổng trị giá lô hàng: 2305 USD.

Nội dung khai báo như sau:

Tên hàng: USB chứ phần mềm…. , mới 100%

Trị giá khai báo: 5 USD

Phần ghi chú: tổng trị giá hợp đồng: 2305 USD, trong đó Trị giá phần mềm: 2300 USD và trị giá USB: 5 USD.

HS code: áp HS code của USB

Thuế suất nhập khẩu và VAT theo chính sách hiện hành theo mã HS code của USB.

Hỏi: Trong trường hợp phần mềm được mua bán bằng cách chuyển giao thông qua internet như: cài đặt qua mạng, gửi mail thì phải khai hải quan như thế nào để kế toán hoạch toán doanh thu từ việc thương mại phần mềm này?

Trả lời:

Bộ phận tư vấn của công ty Lê Nguyễn TST xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo công văn số 684/GSQL-GQ1 ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Tổng Cục Hải Quan:

Phần mềm xuất nhập khẩu qua mạng internet không qua địa bàn giám sát của cơ quan hải quan, do vậy không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật hải quan. Cơ quan Hải quan không yêu cầu Công ty phải làm thủ tục hải quan đối với phần mềm xuất khẩu, nhập khẩu qua mạng internet.

Hỏi:

Trường hợp nhập khẩu phần mềm bằng cách chuyển giao thông qua internet như: cài đặt qua mạng không có tờ khai nhập khẩu, ngân hàng không đồng ý làm thủ tục chuyển tiền, thì chúng tôi phải làm sao?

Trả lời:

Bộ phận tư vấn của công ty Lê Nguyễn TST xin tư vấn như sau:

Bạn vui lòng viện dẫn công văn số 684/GSQL-GQ1 ngày 01 tháng 07 năm 2015 để ngân hàng có cơ sở chuyển tiền.

Trường hợp bạn thật sự cần tờ khai để hoạch toán chi phí, bạn nên xuất khẩu / nhập khẩu 1 USB/ CD trống và khai trị giá USB/CD và khai báo trị giá phần mềm vào ghi chú khác để đăng ký thủ tục hải quan. Trong trường hợp này coi như doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm thông qua 1 thiết bị chưa đựng chứ không phải thông qua internet .

Để được tư vấn hoặc báo giá về dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

LE NGUYEN TRANSPORT LOGISTICS CO., LTD.

274/12, Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam..

Tel: 0866757460

Fax: 08 37246687

Handphone: 096 129 68 89 / 0906745268

Email: thuytrinh@lenguyentst.com.vn

Gmail: thuytrinh10b@gmail.com

Skype: thuytrinh10b

Website: www.lenguyentst.com.vn