lenguyentst.com.vn

Thủ tục hải quan xuất khẩu hàng gia công

Thủ tục hải quan xuất khẩu hàng gia công là gì? Trong thế giới kinh doanh ngày nay, sự phát triển của chuỗi cung ứng toàn cầu đã mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp. Một trong những xu hướng phổ biến là hoạt động gia công hàng hóa.

Bài viết dưới đây, Lê Nguyễn Logistics sẽ giới thiệu đến bạn các quy trình thực hiện và một số lưu ý về hàng gia công xuất nhập khẩu.

1. Khái niệm hàng gia công

Hàng gia công là những sản phẩm được sản xuất thương mại theo hợp đồng gia công. Hàng gia công có thể bao gồm mọi loại hàng hóa, trừ những mặt hàng bị cấm thương mại. Tuy nhiên, hàng hóa gia công dành cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài chỉ được thực hiện khi có sự cho phép từ cơ quan nhà nước và phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 180 của Luật Thương mại năm 2005, hàng hóa gia công phải đáp ứng một số điều kiện quan trọng sau :

 • Trước tiên, hàng hóa gia công không thuộc danh mục các loại hàng hóa bị cấm kinh doanh, chẳng hạn như chất ma túy, hóa chất khoáng vật, mẫu vật của các loài thực vật hoặc động vật hoang dã khai thác từ tự nhiên và nhiều loại khác theo quy định.
 • Ngoài ra, các mặt hàng bị cấm kinh doanh và cấm xuất nhập khẩu chỉ có thể được gia công khi nhằm mục đích tiêu thụ ở nước ngoài và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Ví dụ như vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự, các sản phẩm mật mã được sử dụng để bảo vệ thông tin bí mật của Nhà nước, gỗ tròn hoặc gỗ xẻ từ gỗ rừng tự nhiên trong nước và nhiều loại hàng hóa khác.

Hoạt động gia công không chỉ mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp gia công mà còn có những lợi ích đối với nền kinh tế và doanh nghiệp.

 •  Qua việc gia công, doanh nghiệp có thể học hỏi, tiếp cận công nghệ mới và tiến bộ khoa học để nâng cao hiệu suất sản xuất.
 •  Đồng thời, hoạt động gia công tận dụng cơ sở sản xuất, máy móc, thiết bị và nguyên liệu có sẵn, giúp tận dụng thương hiệu và mở rộng kênh phân
 •  Hoạt động gia công cũng giúp giảm thất nghiệp, tăng thu nhập cho người dân và thu hút vốn và công nghệ từ nước ngoài.

2. Căn cứ pháp lý về thủ tục hải quan xuất khẩu hàng gia công

Để thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu hàng gia công, cần tuân thủ các quy định sau đây:

 • Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội.
 • Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
 • Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC, quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

3. Hồ sơ, chứng từ cần chuẩn bị

Theo quy định tại Chương II của Thông tư số 38/2015/TT-BTC, để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng mua bán trong trường hợp hàng hóa gia công, yêu cầu bao gồm:

1. Tờ khai hải quan theo các thông tin quy định. Trong trường hợp tờ khai hải quan được làm trực tiếp trên giấy, người xuất khẩu cần xuất trình tờ khai hải quan gốc và 02 bản chính tờ khai hải quan theo mẫu HQ/2015/XK.

2. 01 bản chụp Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương nếu người mua phải thanh toán cho người bán.

3. 01 bản chính Bảng kê lâm sản đối với hàng gỗ nguyên liệu xuất khẩu, tuân thủ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Giấy phép xuất khẩu hoặc văn bản cho phép xuất khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật:

 • Nếu xuất khẩu một lần: 01 bản chính;
 • Nếu xuất khẩu nhiều lần: 01 bản chính khi xuất khẩu lần đầu tiên.

5. 01 bản chính Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc chứng từ khác tuân theo quy định của pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành (gọi tắt là Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành).

6. Nếu quy định chuyên ngành không yêu cầu cung cấp bản chụp hoặc bản chính, người khai hải quan có thể trình bản chụp.

7. Trong trường hợp Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành có thể sử dụng nhiều lần trong thời hạn hiệu lực, người khai hải quan chỉ cần nộp 01 lần cho Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên.

8. Nộp 01 bản chụp Chứng từ chứng minh tổ chức hoặc cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư (chỉ cần nộp khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên).

9. Nộp 01 bản chụp Hợp đồng ủy thác nếu làm ủy thác xuất khẩu hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành hoặc phải có chứng từ chứng minh tổ chức hoặc cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư mà người nhận ủy thác sử dụng giấy phép hoặc chứng từ xác nhận của người giao ủy thác.

Trường hợp  nếu được cơ quan kiểm tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi các chứng từ, giấy phép trên dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định pháp luật về một cửa quốc gia, người khai hải quan không cần nộp khi làm thủ tục hải quan.

4. Địa điểm làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng gia công

Hàng hóa gia công xuất khẩu sẽ được đăng ký tờ khai hải quan tại một trong các địa điểm sau: Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở, Chi cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất, Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu, hoặc Chi cục Hải quan tại cửa khẩu xuất hàng.

5. Thời hạn nộp tờ khai hải quan

Việc nộp tờ khai hải quan sẽ được tiến hành sau khi hàng hóa đã được tập kết tại địa điểm mà người khai hải quan đã thông báo, và phải được thực hiện trước ít nhất 4 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh. Đối với hàng hóa xuất khẩu được gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, thời hạn nộp tờ khai hải quan là ít nhất 2 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.

6. Quy trình và Thủ tục hải quan xuất khẩu hàng gia công

Doanh nghiệp có thể thực hiện các bước sau để làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng gia công:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo các yêu cầu đã nêu ở mục 3 trên và thực hiện thủ tục xuất khẩu nguyên liệu và vật tư. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại chi cục hải quan theo quy định của pháp luật hoặc qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn để nộp tờ khai hải quan là chậm nhất là 4 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh, hoặc 2 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh. Phí đăng ký tờ khai hải quan là 20.000 đồng/tờ khai.

Bước 2: Thông tin trên tờ khai hải quan sẽ được kiểm tra tự động bởi hệ thống để đánh giá các điều kiện được chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp tờ khai hải quan được khai trên giấy, công chức hải quan sẽ kiểm tra các điều kiện đăng ký tờ khai theo quy định và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.

Bước 3: Dựa vào quyết định kiểm tra hải quan được thông báo từ hệ thống tự động, quy trình xử lý sẽ được thực hiện. Việc chấp nhận thông tin khai trên tờ khai hải quan và quyết định thông quan hàng hóa sẽ được thực hiện. Các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan được kiểm tra bởi người khai hải quan, hoặc được xuất trình trên cổng thông tin một cửa quốc gia để quyết định việc thông quan hàng hóa hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa để quyết định thông quan.

Thời hạn tiếp nhận và giải quyết:

 • Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật.
 • Thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 8 giờ làm việc tính từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan, thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa sẽ được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

Trong trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp, Thủ trưởng cơ quan hải quan có thể quyết định gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 2 ngày.

Bước 4: Sau khi thành công, doanh nghiệp sẽ nhận được Quyết định thông quan hàng hóa.

Trên đây là một số những thông tin về Thủ tục hải quan xuất khẩu hàng gia công mà Lê Nguyễn muốn cung cấp đến cho bạn.

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ LÊ NGUYỄN

Tel: 0866757460 Fax: 08 37246687

Handphone: 0813892889

Email: thuytrinh@lenguyentst.com.vn

Gmail: thuytrinh10b@gmail.com

Vận chuyển hàng hóa quốc tế đường biển

Vận chuyển hàng hóa quốc tế đường hàng không

Vận chuyển hàng đóng ghép container, hàng kho CFS – CFS

Dịch vụ khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa bằng xe tải, xe đầu kéo đến kho, xưởng khách hàng

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu, công bố, hợp quy, hợp chuẩn, kiểm định, kiểm tra chất lượng.