lenguyentst.com.vn

Sửa Đổi LC Chuyển Nhượng Trong Thanh Toán Quốc Tế

Việc sửa đổi LC chuyển nhượng rất phức tạp vì có hai người thụ hưởng. Những sửa đổi này cần phải thông báo cho người hưởng lợi thứ hai.

Ngoài ra, những sửa đổi nào không phải thông báo là một vấn đề rất dễ khiến đôi bên xảy ra tranh chấp.

Về nguyên tắc, người đề xuất sửa đổi LC chỉ có thể là người mở LC và người thụ hưởng thứ nhất. Tuy nhiên, người thụ hưởng thứ hai cũng có thể đề nghị sửa đổi LC, nhưng không được trực tiếp thương lượng với người mở LC mà phải gián tiếp thông qua qua nhà trung gian.

Sửa Đổi LC Chuyển Nhượng Trong Thanh Toán Quốc Tế

1. Sửa đổi LC chuyển nhượng liên quan đến người thụ hưởng:

Vì có hai người thụ hưởng, nên có những sửa đổi chỉ liên quan đến người thụ hưởng thứ nhất hoặc chỉ liên quan đến người thụ hưởng thứ hai hoặc bên liên quan đến cả hai. Cụ thể như sau:

– Những sửa đổi chỉ liên quan đến người thụ hưởng thứ nhất thì không nhất thiết phải thông báo cho người thụ hưởng thứ hai. Ví dụ, sửa đổi điều chỉnh tăng hoặc giảm giá và số tiền của LC ở mức độ nhất định do biến động của thị trường theo điều khoản thanh toán đã quy định trong hợp đồng hoặc những điều khoản đặc biệt được sửa đổi mà không liên quan và ảnh hưởng đến nghĩa vụ và quyền lợi của người hưởng thứ hai.

– Những sửa đổi liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của người thụ hưởng thứ hai, thì nhất thiết phải được thông báo cho người thụ hưởng thứ hai biết. Và chỉ khi có sự đồng ý của người này, thì sửa đổi mới có giá trị thực hiện. Ví dụ, sửa đổi liên quan đến phẩm chất, quy cách hàng hóa, đóng gói, ký mã hiệu, thời gian giao hàng…tức là những sửa đổi liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ của người hưởng thứ hai, thì người này phải được biết trước.

2. Sửa đổi LC chuyển nhượng liên quan đến phương thức chuyển nhượng:

– Nếu chuyển nhượng là toàn phần (người trung gian với chức năng là nhà môi giới) thì mọi sửa đổi LC đều phải được thông báo cho người thụ hưởng thứ hai biết mà không cần sự đồng ý của người thụ hưởng thứ nhất. Chi khi có sự chấp thuận của người thụ hưởng thứ hai thì sửa đổi mới có giá trị thực hiện.

– Nếu chuyển nhượng một phần: LC có thể được chuyển nhượng cho nhiều chủ hàng. Khi sửa đổi LC được thông báo cho họ, người hưởng thứ hai có thể chấp nhận hoặc từ chối sửa đổi. Việc từ chối của một hoặc nhiều người hưởng không ảnh hưởng đến việc chấp nhận của những người thụ hưởng thứ hai còn lại.

Điều này xuất phát từ thực tế là, có những sửa đổi chỉ phù hợp với một hoặc nhiều người thụ hưởng thứ hai, các người thụ hưởng thứ hai còn lại không có nhu cầu sửa đổi như vậy, hoặc không thể xuất trình chứng từ theo sửa đổi đó.

Một nguyên tắc chung là, khi người thụ hưởng thứ nhất đã chuyển nhượng LC cho phía thứ ba, thì người được chuyển nhượng sẽ toàn quyền thực hiện đúng các điều khoản và điều kiện của LC chuyển nhượng, đồng thời có quyền chấp nhận hay từ chối những sửa đổi sau đó.

Mỗi chủ hàng được chuyển nhượng LC có nghĩa vụ và quyền lợi độc lập với nhau trong cùng một LC. Việc thực hiện LC của người này không ảnh hưởng đến việc chấp nhận sửa đổi của người hưởng khác và ngược lại. Tuy nhiên, nếu NHPH hay NHXN (nếu có) không cho phép việc chấp nhận hay từ chối riêng lẻ của từng người thụ hưởng thứ hai thì phải quy định rõ ràng trong LC là mọi sửa đổi phải được tất cả người thụ hưởng thứ hai thực hiện.

3. Quyền thông báo sửa đổi LC của người thụ hưởng thứ nhất:

Vì sửa đổi LC có thể không liên quan đến người thụ hưởng thứ hai, nên người trung gian có quyền thông báo hoặc từ chối thông báo sửa đổi cho người thụ hưởng thứ hai.

Để bảo vệ người thụ hưởng thứ hai, trong thời gian yêu cầu và trước khi chuyển nhượng, người hưởng thứ nhất phải cung cấp chỉ thị không hủy ngang cho ngân hàng chuyển nhượng là họ giữ quyền từ chối hay cho phép ngân hàng chuyển nhượng thông báo các sửa đổi cho người thụ hưởng thứ hai.

Ngân hàng chuyển nhượng phải thông báo cho người hưởng thứ hai chỉ thị của người hưởng thứ nhất về việc có hay không thông báo sửa đổi. Người hưởng thứ hai, sau khi nhận được LC chuyển nhượng có ghi rõ quyền quyết định thông báo hay từ chối như trên thì phải biết được vị thế của mình là người được hưởng lợi thực sự của bộ chứng từ giao hàng, nhận thức được những rủi ro có thể xảy ra, để từ đó từ chối hay chấp nhận điều khoản như vậy.

Hy vọng bài chia sẻ về việc sửa đổi LC chuyển nhượng trong thanh toán quốc tế của Lê Nguyễn Logistics sẽ hữu ích tới bạn đọc.

>> Xem thêm: Nội dung và quy trình thanh toán bằng L/C

Liên hệ

Hotline/ Zalo: 0813892889

Address: 131/6 Đường số 8, P. Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Email: thuytrinh@lenguyentst.com.vn

Gmail: thuytrinh10b@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ LÊ NGUYỄN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ:

> Vận chuyển hàng hóa quốc tế đường biển

> Vận chuyển hàng hóa quốc tế đường hàng không

> Vận chuyển hàng đóng ghép container, hàng kho CFS – CFS

> Dịch vụ khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu

> Dịch vụ vận chuyển nội địa bằng xe tải, xe đầu kéo đến kho, xưởng khách hàng

> Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu, công bố, hợp quy, hợp chuẩn, kiểm định, kiểm tra chất lượng