lenguyentst.com.vn

Quy trình thủ tục xuất trả hàng hóa theo 5306/TCHQ và 2817/HCM

CCHQ có trách nhiệm:

CCHQ có trách nhiệm:
1. Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn DN thực hiện theo 5306/TCHQ2817/HCM
2. Tổ chức Xác minh thông tin:
– Xác minh thông thông tin trên Hệ thống nghiệp vụ HQ.
– Xác minh thông tin của DN dịch vụ giao nhân.
– Xác minh hổ sơ của chủ hàng.
– Làm việc với hãng tàu.
3. Báo cáo tổng hợp để gửi Cục HQTP
– Hồ sơ.
– Kết quả xác minh.
– Bản giao hồ sơ lên Cục HQ

Cục Hải quan tỉnh / Tp (Phòng GSQL) có trách nhiệm:
4. Tiếp nhận hồ sơ từ CCHQ.
5. Cục HQ kiểm tra hồ sơ, tổng hợp Báo cáo TCHQ chuyển hồ sơ ra TCHO

Tổng Cục Hải quan (cục GSQL) có trách nhiệm:
6. TCHQ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, có văn bản trả lời Cục HQ Tỉnh / Tp.

7. CCHQ nơi DN mở TKHQ xuất trả hàng NK thực hiện kiểm tra hàng hóa theo hướng dẫn của TCHQ. (Kiểm hóa phối hợp gồm: Kiểm hóa CCHQ, Đội Kiểm soát HQ, Trực ban TCHQ)

8. Xử lý vi phạm (nếu có).

Phúc đáp công văn của Công ty về việc xin xuất trả hàng hóa NK, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực Tôi có ý kiến ​​như sau: Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2 công văn 5306/

TCHQ-GSQL ngày 09 /11/2021 của Tổng cục Hải quan:

1. Hồ sơ xin xuất trả hàng hóa nhập khẩu :

– Công văn xin xuất trả hàng hóa:
+ Trình bảy thông tin chi tiết liên quan đến lộ hàng.
+ Xác định quyền sở hữu hàng hóa.
+ Xác định trách nhiệm của Doanh nghiệp liên quan đến lô hàng nhập khẩu.

– Hồ sơ giấy tờ kèm theo bản sao: giao thông vận tải; các thư tín thương mại trao đổi thương mại đối lập giữa người bán, người giao nhận hoặc người đặt tàu; Hợp đồng dịch vụ đại lý giao nhận với nước ngoài, trong nước, tàu của Công ty giao nhận. Chúng ta từ thanh toán với các đối tác trong nước và nước ngoài khi thực hiện các nhiệm vụ giao nhận, các thư tín thương mại; Lệnh giao hàng của hãng tàu; các hồ sơ chứng từ khác liên quan đến lỗi hàng chứng minh quyền lợi và trách nhiệm của công ty trong công việc xin xuất trả hàng hóa.

Đề nghị Công ty đóng dầu trên toàn bộ các chứng từ nêu trên, lập thành bảng kê và gửi 02 bộ hồ sơ về Chỉ cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I. Trường hợp không có chứng từ nào nêu trên, đề nghị công ty xác nhận bằng văn bản.

2. Các quy định khác về hàng xuất trả NK :

– Việc tái xuất thực hiện tại cửa khẩu nhập ban đầu.

– Các lô hàng phải tái xuất theo từng đơn vận tải khi nhập khẩu cho toàn bộ lô hàng, không được chia nhỏ lỗi hàng, đảm bảo nguyên trạng đối với hàng hóa trong container KHÔNG được chuyển sang vỏ container khác trước khi tái xuất.

– Các lô hàng phải được thực hiện tái xuất về nước xuất khẩu ban đầu, chỉ cho phép hàng hóa xếp hạng lên phương tiện vận tải cảnh xuất cảnh khi có thông tin bảng kê khai phương tiện vận tải cảnh xuất cảnh càng thể hiện các giao dịch càng căng thẳng gia xuất khẩu ban đầu của lô hàng.

Hình ảnh

3. Các trường hợp KHÔNG chấp nhận việc chủ hàng từ bỏ hoặc bằng chứng cho thấy việc từ bỏ đối với hàng hóa để xin xuất trả :

Hàng hóa cam nhập khẩu; hàng hóa tạm nhập khẩu; hàng nhập khẩu có giấy phép, có điều kiện; hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

– Lý do từ chối không phù hợp với quy định tại:
+ Điều 39 Luật Thương mại năm 2005.
+ Điều 95, Điều 96 Thông tư 38/2015/TT-BTC.
+ Bỏ qua 32 Điều 1 Thông tư 39/2018 (sửa đổi, bổ sung Điểm 8 Điều 52b).

>>> Có thể bạn quan tâm: Thủ tục hủy tờ khai hải quan

4. Xác minh tại bến tàu:

Sau khi tiếp nhận bộ hồ sơ đầy đủ của Quý Công ty, Chi cục sẽ thực hiện xác minh tại bến tàu và gửi toàn bộ hồ sơ xác minh về Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh to report general hải quan.

Khi Tổng cục Hải quan có văn bản trả lời về việc xuất trả, Chi cục sẽ thông báo cho Quý Công ty biết, thực hiện.

Hình ảnh

​Công văn số 5306/TCHQ-GSQL ngày 11/09/2021 V/v Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm tra đối với hàng nhập khẩu đang lưu tại các kho, cổng, cảng, cửa khẩu .

Điểm đáng lưu ý của công văn 5306/TCHQ-GSQL ngày 11/09/2021: Đối với các lô hàng NK đến kho cảng cổng, cửa khẩu quá 60 ngày chưa làm TTHQ . Nếu DN đăng ký TKNK, sau khi chuyển luồng Kiểm tra thực tế hàng hóa, Cục HQ có văn bản báo cáo và sao giử toàn bộ hồ sơ có liên quan của lô hàng về TCHQ qua GSQL cục bộ về HQ để KHẨU DẪN TRƯỚC KHI THÔNG QUAN.

Điểm đáng lưu ý của công văn 5306/TCHQ-GSQL ngày 11/09/2021: 
​Điểm 2:Đối với các lô hàng đề xuất TÁI XUẤT do nhầm lẫn, thất lạc, không có ngưới nhận hoặc từ chối nhận hàng .

Thực hiện phân phối giám sát đối với các trường hợp tái xuất gửi nhầm lẫn, thất lạc, không có người nhận hoặc từ chối nhận hàng theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng tại Thông báo kết luận số 620/TB-TCHQ ngày 28 /10/2021 và Công văn số 615/TCHQ-GSQL ngày 27/10/2021; thực hiện giám sát đối với các container tồn tại các kho, cổng, cảng, cửa khẩu theo chỉ đạo tại Công văn số 5306/TCHQ-GSQL ngày 11/9/2021.

Trên đây là một số những thông tin về Quy trình thực hiện thủ tục sản xuất trả hàng hóa nhập khẩu theo 5306/TCHQ và 2817/HCM mà Lê Nguyễn muốn cung cấp đến cho bạn.

>>> Có thể bạn quan tâm: Tìm hiểu về quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu

Mọi liên hệ báo giá, góp ý hoặc yêu cầu tư vấn dịch vụ. Vui lòng liên hệ về hotline hoặc hotmail của chúng tôi để được tư vấn.

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ LÊ NGUYỄN

Add:131/6 Street 8, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City,

Tel: 0866757460 Fax: 08 37246687

Handphone: 0813892889

Email: thuytrinh@lenguyentst.com.vn

Gmail: thuytrinh10b@gmail.com

Skype: thuytrinh10b