lenguyentst.com.vn

Không được đóng ghép 2 hay nhiều chủ hàng chung container theo TT39

Khách hàng hỏi: Kính gửi công ty Le Nguyen TST

Công ty chúng tôi có xuất khẩu 1 lô hàng LCL đi Mỹ. Người mua hàng thông báo chúng tôi sẽ đóng ghép chung hàng với 1 chủ hàng khác vào chung 1 container và xuất khẩu. Vậy chúng tôi có cùng thực hiện xuất khầu chung hàng trong 1 container được không? Chúng tôi sẽ tiến hành ghép hàng chung tại kho hoặc tại cảng?

Bộ phận tư vấn công ty Lê Nguyễn TST trả lời như sau:

Đóng ghép hàng hóa phải được thực hiện trong kho CFS.

Theo khoản 4 Điều 4 và khoản 3 Điều 61 Luật Hải quan thì địa điểm thu gom hàng lẻ là khu vực kho, bãi dùng để thực hiện các hoạt động thu gom, chia, tách hàng hoá của nhiều chủ hàng vận chuyển chung container. Hàng hoá được đưa vào địa điểm thu gom hàng lẻ gồm hàng hóa NK chưa làm thủ tục hải quan, hàng hóa XK đã hoàn thành thủ tục hải quan hoặc đã đăng ký tờ khai hải quan nhưng việc kiểm tra thực tế hàng hoá sẽ được thực hiện tại địa điểm thu gom hàng lẻ.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai hệ thống quản lý giám sát hàng hoá tự động tại cảng biển đã phát sinh các vướng mắc, bất cập liên quan đến hàng hoá XK của nhiều chủ hàng đóng chung container ngoài CFS hoặc ngoài khu vực cửa khẩu. Do vậy, tại Thông tư 39/2018/TT-BTC đã sửa đổi lại quy định về hoạt động đóng ghép, chia tách đối với các lô hàng của nhiều chủ hàng vận chuyển chung trong container tại Thông tư 38, theo đó, các hoạt động chia tách, đóng ghép hàng hóa phải được thực hiện trong kho CFS. Những văn bản hướng dẫn không phù hợp với Thông tư 39 sẽ không còn giá trị để thực hiện.

Vì vậy việc tiến hành đóng ghép cont cho 2 chủ hàng không được phép thực hiện theo quy định của luật pháp. 2 chủ hàng phải cho hàng nhập kho CFS và thanh lý tờ khai. Việc đóng hàng container sẽ thực hiện đang ký đóng hàng với kho CFS.

Để được tư vấn hoặc báo giá về dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

LE NGUYEN TRANSPORT LOGISTICS CO., LTD.

274/12, Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam..

Tel: 0866757460 Fax: 08 37246687

Handphone: 096 129 68 89 / 0906745268

Email: thuytrinh@lenguyentst.com.vn

Gmail: thuytrinh10b@gmail.com

Skype: thuytrinh10b

Website: www.lenguyentst.com.vn