lenguyentst.com.vn

Các bước khi làm thủ tục nhập khẩu quạt điện cực chuẩn

Nhập khẩu quạt điện về Việt Nam cần phải thực hiện khá nhiều thủ tục khi làm thủ tục hải quan. Bởi đây là mặt hàng thuộc nhóm quản lý chuyên ngành nên so với hàng hóa thông thường sẽ thực hiện thêm nhiều thủ tục khác. Vậy thủ tục nhập khẩu quạt điện được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin chi tiết.

Các bước khi làm thủ tục nhập khẩu quạt điện cực chuẩn

1. Căn cứ pháp lý liên quan đến thủ tục nhập khẩu quạt điện

Khi nhập khẩu quạt điện, để đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục hải quan, bạn cần tìm hiểu kỹ quy định liên quan đến chính sách mặt hàng này. Theo đó, bạn có thể tham khảo một số văn bản pháp lý có liên quan đến thủ tục nhập khẩu quạt điện.

Cụ thể, đó là các văn bản:

 • Quyết định 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ Khoa học và Công Nghệ “Quyết định về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ”. Mặt hàng lò vi sóng nằm trong danh mục phải kiểm tra chất lượng theo QCVN 4:2009/BKHCN.
 • Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Về việc ban hành và thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử”.
 • Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN ngày 15/12/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc “Ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử”.
 • Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ” (Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng thuộc quản lý của BKHCN quy định trong QĐ 1171/2015/QĐ-BKHCN)
 • Công văn 2421/TĐC-HCHQ về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 07-2017-BKHCN ngày 16/6/2017
 • Và một số văn bản khác.

2. Quy định về chính sách nhập khẩu quạt điện

Theo quy định hiện hành, quạt điện mới 100% là mặt hàng không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu về Việt Nam nên doanh nghiệp được phép nhập khẩu về nước như bình thường. Trường hợp, doanh nghiệp nhập khẩu quạt điện đã qua sử dụng thì không được phép nhập khẩu vì đây là mặt hàng thuộc danh mục cấm nhập về Việt Nam.

Mặt hàng quạt điện có mã HS thuộc nhóm 8414 sẽ phải tiến hành kiểm tra chất lượng theo QCVN 4:2009/ BKHCN và dán nhãn năng lượng. Bởi đây là hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Do đó, ngoài thủ tục nhập khẩu thông thường, doanh nghiệp phải tiến hành thêm các thủ tục khác gồm kiểm tra chất lượng, làm chứng nhận hợp quy và dán nhãn năng lượng cho mặt hàng quạt điện nhập khẩu.

Xem thêm: Thủ tục nhập khẩu quạt tản nhiệt

3. Mã HS của mặt hàng quạt điện

Bất cứ mặt hàng nào khi nhập khẩu cũng cần xác định được mã HS và mặt hàng quạt điện cũng vậy. Mã HS là căn cứ để xác định một số quy định khi nhập khẩu, chính sách về thuế cũng như nhiều thông tin khác giúp quá trình nhập khẩu diễn ra thuận lợi hơn.

Với mặt hàng quạt điện, đây là sản phẩm có mã HS thuộc Chương 84 – Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng. Cụ thể, bạn có thể tham khảo mã HS:

Mã HSMô tả hàng hóaThuế nhập khẩu ưu đãi
– Quạt
8414.51– – Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt mái, có động cơ điện gắn liền với công suất không quá 125W:
8414.51.10– – – Quạt bàn và quạt dạng hộp30
– – – Loại khác:
8414.51.91– – – – Có lưới bảo vệ25
8414.51.99– – – – Loại khác25
8414.59– – Loại khác:
– – – Công suất không quá 125kW
8414.59.20– – – – Quạt gió phòng nổ, loại sử dụng trong hầm lò

Trên đây là mã HS tham khảo được chúng tôi đưa ra với mặt hàng quạt điện. Để tra cứu đúng mã HS cho mặt hàng nhập khẩu, bạn cần căn cứ vào tài liệu kỹ thuật của hàng hóa đó để tiến hành xác định mã HS cho chính xác.

4. Quy định về chính sách thuế khi nhập khẩu quạt điện

Khi nhập khẩu quạt điện, doanh nghiệp phải nộp hai loại thuế là thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (VAT). Mức thuế cụ thể phải nộp sẽ có sự khác biệt giữa từng mặt hàng quạt điện do mỗi sản phẩm có thiết kế và tài liệu kỹ thuật khác nhau.

Đối với mặt hàng quạt điện có mã HS thuộc nhóm 8414 như chúng tôi đưa ra tham khảo, mức thuế phải nộp sẽ là:

 • Thuế giá trị gia tăng (VAT): 8%
 • Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi: 25 – 30% (Tùy mã HS)

Xem thêm: Thủ tục nhập khẩu máy giặt chi tiết bạn cần biết

5. Các bước cần thực hiện khi làm thủ tục nhập khẩu quạt điện

So với hàng hóa thông thường, thủ tục nhập khẩu quạt điện phức tạp hơn khá nhiều. Bởi đây là hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Khoa học và Công nghệ. Do đó, ngoài thủ tục hải quan thông thường, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thêm một số thủ tục khác.

Cụ thể, bạn có thể tham khảo thông tin sau:

Thủ tục trước khi thông quan lô hàng

Để thông quan được lô hàng quạt điện, doanh nghiệp phải có 2 loại chứng từ là:

 • Xác nhận đã đăng ký kiểm tra chất lượng
 • Phiếu kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu hoặc công văn xác nhận đã đăng ký công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng

Theo đó, các bước cần thực hiện như sau:

>> Bước 1: Đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm

Doanh nghiệp tiến hành đăng ký kiểm tra chất lượng tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất  lượng các tỉnh. Doanh nghiệp mở tờ khai hải quan tại Chi cục nào thì tiến hành đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa tại Chi cục tỉnh, thành phó đó.

Về hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng theo mẫu: gồm 4 bản gốc
 • Hợp đồng mua hàng (Sales contract)
 • Hóa đơn thương mại (Commercial invoice)
 • Phiếu đóng gói hàng hóa chi tiết (Packing list): 1 bản chụp
 • Vận tải đơn (Bill of Lading): bản gốc hoặc bản chụp
 • Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O): bản chụp của các tổ chức cá nhân nhập khẩu.

>> Bước 2: Mở tờ khai, chuẩn bị hồ sơ hải quan nhập khẩu và làm thủ tục thông quan

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa, doanh nghiệp tiến hành mở tờ khai hải quan, truyền tờ khai hải quan điện tử và chuẩn bị bộ chứng từ để làm thủ tục thông quan.

Bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu cơ bản gồm một số giấy tờ, chứng từ:

 • Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng: 1 bản gốc
 • Hóa đơn thương mại (Commercial invoice)
 • Phiếu đóng gói hàng hóa chi tiết (Packing list): 1 bản chụp
 • Vận tải đơn (Bill of Lading): bản gốc hoặc bản chụp
 • Chứng nhận xuất xứ (C/O): bản gốc
 • Các chứng từ liên quan khác

Sau khi hoàn tất thông quan, doanh nghiệp có thể trình công văn để xin đưa hàng về kho.

>> Bước 3: Thử nghiệm và làm chứng nhận hợp quy

Sau khi kéo hàng về kho, doanh nghiệp lấy mẫu và mang mẫu lên Trung tâm thử nghiệm để thử nghiệm và làm chứng nhận hợp quy.

Hồ sơ chuẩn bị gồm có:

 • Hợp đồng thử nghiệm do Quatest làm: 2 bản gốc
 • Tờ khai hải quan nhập khẩu
 • Chứng nhận xuất xứ (C/O)
 • Bản vẽ kỹ thuật (1 bản chụp)

Số lượng mẫu cần chuẩn bị: 1 mẫu

>> Bước 4: Thử nghiệm hiệu suất năng lượng

Doanh nghiệp mang mẫu lên Trung tâm 1 (Quatest 1) hoặc Trung tâm 3 (Quatest 3), hoặc Vinacomin để thử nghiệm hiệu suất năng lượng. Lưu ý phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng có giá trị vô thời hạn cho model cùng chủng loại.

Sau khi có kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng, doanh nghiệp nộp hồ sơ cùng với xác nhận đã đăng ký kiểm tra chất lượng để được thông quan lô hàng.

Thủ tục sau thông quan lô hàng

Đối với thủ tục sau thông quan, doanh nghiệp cần thực hiện hai việc chính gồm:

 • Trả kết quả kiểm tra chất lượng cho nơi đăng ký kiểm tra chất lượng
 • Xác nhận công bố đã đăng ký dán nhãn năng lượng cho quạt điện

Như vậy, với những chia sẻ trên đây Lê Nguyễn Logistics đã cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về thủ tục nhập khẩu quạt điện. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin tham khảo. Để được tư vấn chi tiết về thủ tục thực hiện, bạn vui lòng liên hệ với Lê Nguyễn Logistics để được hỗ trợ.

Liên hệ tư vấn miễn phí

Hotline: 0813892889

Email: thuytrinh@lenguyentst.com.vn

Gmail: thuytrinh10b@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/www.lenguyentst.com.vn

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ LÊ NGUYỄN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ:

> Vận chuyển hàng hóa quốc tế đường biển

> Vận chuyển hàng hóa quốc tế đường hàng không

> Vận chuyển hàng đóng ghép container, hàng kho CFS – CFS

> Dịch vụ khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu

> Dịch vụ vận chuyển nội địa bằng xe tải, xe đầu kéo đến kho, xưởng khách hàng

> Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu, công bố, hợp quy, hợp chuẩn, kiểm định, kiểm tra chất lượng